Zgłoszenie problemu


Kod gracza możesz odnaleźć w grze na dole okna Opcji. Kod zaczyna się od #, np. #A3E0934F.